Oferta

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ewidencja podatkowa
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowo –płacowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Pomoc w zakładaniu działalności
 • Doradztwo prawno- podatkowe
 • Reprezentacja przed urzędami