O firmie


Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność oraz z organizacjami pozarządowymi. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy księgi handlowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową. Oferujemy prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji podatkowej oraz ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Zapraszamy Państwa do współpracy.